fbpx

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  • VN Group Violetta Nowak z siedzibą przy ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra, jest Administratorem danych osobowych, które pozyskaliśmy od Państwa w związku z realizacją oferowanych przez nas usług, takich jak wynajem apartamentów;
  • W każdym przypadku, pozyskujemy od Państwa tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji zawartych z Państwem umów i tylko w celach związanych z realizacją tych umów. W przypadkach, kiedy będziemy zamierzali przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach (np. marketingowych), poprosimy o stosowne zgody. Pozyskane dane będziemy przechowywać tak długo jak wynika to z umów lub przepisów prawa;
  • Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, a udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym (np. operatorom płatności) odbywa się tylko na mocy obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  • Każdy z Państwa, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  • Ponadto, każdy kogo dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo także prawo do żądania usunięcia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, przy czym może wiązać się to z tym, że nie będziemy mogli zrealizować całości lub części zawartej z Państwem umowy;
  • W związku z realizacją swoich praw, możecie Państwo kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. + 48 884 871 800, lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@sniezkaexclusive.pl