fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych (zwane dalej danymi) Klientów Apartamentów Śnieżka Exclusive oraz korzystania z plików “cookies” i odnosi się do strony internetowej sniezkaexclusive.pl, której operatorem jest VN Group Violetta Nowak z siedzibą przy ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra (zwanej dalej stroną internetową).
 2. Administratorem danych osobowych jest VN Group Violetta Nowak z siedzibą przy ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra (dalej „Administrator”).
 3. Użytkownicy korzystający z naszej strony internetowej są anonimowi do momentu, kiedy sami nie zdecydują inaczej. Informacje, wynikające z zasad połączeń realizowanych w Internecie, zawarte w tzw. logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z rezerwacji przez stronę internetową dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto (dalej „Konto”), w którym gromadzone są dane o Kliencie, dotyczące jego operacji dokonanych na tej stronie. Świadczenie usług w ramach Konta na stronie sniezkaexclusive.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma możliwość zlikwidowania Konta, w każdej chwili poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których usługa rezerwacji oraz pobytu Klienta w apartamencie jest w trakcie realizacji lub nie nastąpiło ostateczne rozliczenie. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania usługi lub ostatecznego rozliczenia. 
 3. Założenie Konta na stronie internetowej nie jest wymagane, istnieje możliwość założenia rezerwacji lub kontaktu z właścicielem obiektu wyrażając jednorazową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji lub zapytania poprzez kontakt z Działem Rezerwacji. 
 4. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a VN Group Violetta Nowak, której przedmiotem są usługi świadczone przez VN Group Violetta Nowak na warunkach określonych w Regulaminie rezerwacji i wynajmu apartamentów.
 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela obiektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane Klienta podlegają ochronie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Klient posiada:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do wniesienia skargi.
 1. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych Klient powinien skontaktować się z Administratorem telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Dane osobowe w toku realizacji zamówienia

 

 1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów:
 1. Operatorzy płatności:
 • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – operator systemu PayU
 1. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, niezbędnego do realizacji płatności.
 2. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Polityka plików Cookies

 

 1. Niektóre obszary strony internetowe mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia wykonania danej operacji. Pliki te nigdy nie są wykorzystywane do zbierania poufnych danych, a w większości przypadków służą do identyfikacji powracającego na nasze strony Klienta oraz do zbierania danych statystycznych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby firmy i nieudostępnianych osobom trzecim pod żadnym pozorem.
 2. Mając dostęp do Internetu można skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie „cookies”, są to np. :www.anonymizer.com,www.Idzap.com,www.privada.com. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w składaniu zamówień. Należy pamiętać, że informacje zbierane przy pomocy „cookies” będą wykorzystywane w sposób nienaruszający prawa do prywatności, pozwolą nam natomiast poprawić jakość naszej oferty.
 3. Czym są pliki “cookies”? Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane w sensie informatycznym (zapis komputerowy), w szczególności są to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator numeryczny lub alfanumeryczny.
 4. Do czego używamy plików “cookies”? Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Prostym przykładem funkcjonalności „cookies” są na przykład przechowywane tymczasowo dane o zawartości Twojej rezerwacji na naszej stronie do momentu jej złożenia.
 5. Jakich plików “cookies” używamy? Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 6. Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe? Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Usuwanie plików “cookies”. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.